پاسخ های هشتمین امام (این کتاب در سال90 کتاب سال رضوی گشت)
50 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهاى اسلامى
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-971-394-6
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
عالم آل محمد ، حضرت امام رضا (ع) پرسش را کلید دانش می شمرد و در دوران حیات خویش پیشاهنگ پاسخ دهی به پرسش ها و ترویج این فرهنگ بود . کتاب حاضر منتخبی از پاسخ های آن امام همام به پرسش های متعددی است که در دو فصل کلامی و فلسفه احکام تنظیم شده است