ابوعبدالله زنجانی
47 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار ، ج4
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابوعبدالله زنجانى از جمله شخصیت هاى علمى نادرى است که، زمان خویش را به درستى درک کرده و به فراخور آن، سعى در ایفاى مسؤولیت نموده است. تلاش هاى زنجانى در تدوین نخستین تاریخ قرآن، ایجاد وحدت بین مسلمانان و نگارش ده ها کتاب و مقاله بر اساس نیاز جامعه، از جمله عواملى است که سبب مى شود تا ما او را عالمى فراتر از زمان بدانیم.