رم‍ض‍ان‌، ق‍طع‍ه‌ای‌ از ب‍ه‍ش‍ت،‌
50 بازدید
محل نشر: روزنامه ق‍دس‌ ، ۱۲ دی‌ ۱۳۷۷.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی