بر ک‍ران‍ه‌ ع‍اش‍ورا
53 بازدید
محل نشر: روزنامه ق‍دس‌، ۴ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۷۸
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی